MUV006

MUV006

 

Assumption Cemetery

Die: 42x10x40 Serp Top P5

Base: 48x16x8 P1+2″Mgn Brp

 

  • Description
  • Reviews (0)

Product Description

MUV006

Assumption Cemetery

Die: 42x10x40 Serp Top P5

Base: 48x16x8 P1+2″Mgn Brp

We bought a black stone monument with the decorate pictures from Monument Direct Inc.

We very happy because they did very good job. We will recommend my friends & everyone as we know, because they do good job & good service. the cost you buying cheaper than the other companies and good quality. Please look at pictures of my monument.

Chùng tôi đẳ đăt mua một mộ bia cuẩ Monument Direct Inc,Chùng tôi rất hailõng,rất vưã ý bỏi vi họ lãm rất đẹp,vãtheo ý cúa minh muốn,giá rất rẻ nếu so sánh ở chổ khác,chổ nâỹ ré hơn。Chùng tôi sé gìơi thiệu bạn bẽ tỗi đây đế mua。

Chùng tôi cám ơn ông Sean vã nhãn viên ví họ vui tính vã thân mât。

Lâm văn Lến
Hông vân Trấn

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MUV006”